За Училището

 

Според проф. Иван Батаклиев първото Народно основно училище датува от 1871г.

Първите учители са от Пловдив и Татар Пазарджик.На 18 януари 1922г. е открита новопостроена училищна сграда, след което, училището прераства в основно.

На 9 срещу 10 ноември 1994г. избухва пожар в училищната сграда,в следствие на което изгаря покрива на сградата и са унищожени напълно кабинетите и училищната библиотека на втория етаж.

На 14 септември 1995г. новата учебна година е открита във възстановената училищна сграда. Броят на учителите е 10. Всички притежават необходимия образователен ценз.

Училището разполага с 8 класни стаи, един  компютърен кабинет, учителска стая и стая на директора, физкултурен салон и асфалтирана  спортна площадка.