Училищен екип

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

НЕДКА ГЕОРГИЕВА

                      info-1302192@edu.mon.bg

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

ИЛИАНА ШУМАНОВА

ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ V-VII клас

  АЛБЕНА ШУМАНОВА

         ЦВЕТЕЛИНА НЕНОВА – 1/2 ЩАТ

НАДКА СПАСОВА – ЛЕКТОР

ЙОРДАНКА ЧАМОВА – ЛЕКТОР

ГРУПА ЦОУД

СТАРШИ УЧИТЕЛ: НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ