Училищен екип

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

ЗДРАВКО ДИНГИЛЕВ

ou_hadjiewo@abv.bg

Главен учител

Зоя Чапкънова

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП

Зоя Чапкънова

Николай Йорданов

Детелина Тарашева

ПРЕПОДАВАТЕЛИ V-VIII клас

Ирина Панова

Албена Недкова albensi@abv.bg

Георги Малинов