Новини

Обява за набиране на предложения за доставка по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Учебна програма 2022-2023г.

Свободни места по класове:

I – II /слята паралелка – 17 места

III – IV /слята паралелка/ – 13 места

V – VII /слята паралелка / – 19 места