Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.