Поверителност

П О Л И Т И К А

за защита на личните данни на ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ с. “Хаджиево”,

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).