Обществен съвет

УЧРЕДИ СЕ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ

ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 

 На 08.12.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от  всяка паралелка представители на родителите със задача  избор на Обществен съвет в ОУ“Георги Бенковски“

Протокол-обществен съвет

Правилник за създаването и дейността на обществения съвет