Подкрепа за успех

Графици  на групите:

БЕЛ 1 клас,   Математика 1 клас,   БЕЛ 3 и 4 клас,   математика 3 и 4 клас,   Математика – 6 клас

Начало на учебната 2020/2021 година

БЕЛ 2-3 клас

Математика 3 клас

Програма и график ПУ- 2и3 клас

БЕЛ 6 клас