Проекти

proekt_upehПроект УСПЕХ

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

В УЧИЛИЩЕТО РАБОТЯТ ДВЕ ГРУПИ С ДВАМА РЪКОВОДИТЕЛИ – ОБЩО 15 УЧЕНИЦИ.

[ilightbox id=”0″][/ilightbox]

proekt_za_vuzrastniteПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни

„Нов шанс за успех“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През учебната 2012-2013г.
в училището бе сформирана една група за ограмотяване на възрастни с двама ръководители -общо 10 обучаеми.

[ilightbox id=”1″][/ilightbox]